WEBANALYTICS

Onsite & Offsite webanalytics

Webanalytics is een overkoepelende term voor het analyseren van alle webdata en statistieken van een website of online platform en zijn bezoekers. Met deze analyses kan BlackSwan Concepts een helder beeld creĎren van de gemiddelde bezoeker van een online omgeving en het gedrag van deze bezoeker binnen die omgeving. BlackSwan Concepts biedt zowel ‘onsite’ als ‘offsite’ webanalytics aan. De meest bekende onsite dienst is Google Analytics. Met deze tool valt gedetailleerde informatie te vergaren over de traffic (het bezoek) en gedrag binnen een website. Met ‘offsite’ webanalytics kan BlackSwan Concepts nog veel meer informatie over een online omgeving boven water krijgen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld mee in kaart brengen wat het online profiel is van een potentiĎle doelgroep of wat er over een bepaald merk op het internet gezegd wordt binnen relevante sociale netwerken en fora.

Bounce Rate

Wat is het belang van webanalytics? De meeste websites worden niet gebruikt op de manier die de conceptontwikkelaar of designer voor ogen had. Het komt bijvoorbeeld veel voor dat een bezoeker een website te snel weer verlaat, omdat hij de informatie niet kan vinden die hij/zij dacht aan te kunnen treffen. Het gros van de websites ziet een groot deel van de bezoekers zelfs direct na binnenkomst weer afhaken. In dat geval is de zogenaamde ‘bounce rate’ hoog. Je zou kunnen zeggen dat voor dit soort websites een groot deel van het marketingbudget weggegooid geld is.

Optimaliseren conversie

Webanalytics is ook belangrijk voor het optimaliseren van je conversie. Conversie is de ratio van het aantal bezoekers ten opzichte van het aantal gewenste marketinghandelingen van deze bezoekers. De aankoop van een product is het meest voor de hand liggende voorbeeld van een conversiehandeling, maar het kan ook gaan om het aanvragen van informatie of het spelen van een online game. Met behulp van conversie analytics is BlackSwan Concepts in staat een website precies zo in te richten dat de conversie gemaximaliseerd wordt.

Inzetten mediabudget

Webanalytics kan ook iets zeggen over de manier waarop de mediabudgetten worden besteed. Je kunt bijvoorbeeld zien of een bannercampagne wel het gewenste resultaat oplevert. Sommige bannercampagnes genereren immers wel een hoop bezoekers, maar wanneer de bezoekers vervolgens een lage conversiegraad hebben, kan het nuttig zijn het mediabudget op een andere plek in te zetten. Met behulp van webanalytics kan BlackSwan Concepts een online mediaplan opstellen, zodat het marketingbudget zo efficiĎnt en effectief mogelijk ingezet.

Webanalytics in fasen

BlackSwan concepts kan webanalytics toepassen op verschillende momenten binnen de ontwikkeling van een website of online platform. Tijdens de concept & strategiefase wordt webanalytics ingezet om iets te kunnen zeggen over het gedrag van een bepaalde doelgroep. Deze kennis kan worden gebruikt bij het functioneel – en interaction design van de online omgeving. 

Sitescan & Rapportage

BlackSwan concepts past webanalytics niet alleen toe tijdens de concept & strategiefase maar kan desgewenst ook een analyse doen van een reeds bestaande website. Tijdens de analysefase brengen wij in kaart waar uw bezoek vandaan komt en hoe de website gebruikt wordt. Vervolgens leveren wij een raport op met tips rondom het verhogen van de conversie, het verhogen van traffic of aanbevelingen rond de verbetering van interactie binnen uw website. 

Op zoek naar een interim online marketeer?